www.barsakforum.com Forum Ana Sayfa www.barsakforum.com
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları ve Biz

Barsakforum Radyo

Boğaziçi Üniversitesi Desteğiyle Radyomuz Yayında  
www.barsakforum.com Forum Ana Sayfa

ibh - inflamatuvar barsak hastalığı ( ülseratif kolit crohn )    ibh da yaşam    ibh da kullanılan ilaçlar    ibh ve psikoloji    hastalık teşhis ve tedavi yöntemleri    şifalı bitkiler - takviye besinler ve diyet       kendimizi tanıtma tanışma hastalık hikayeleri

Anasayfa Forum Üye Listesi Profil Özel Mesajlar S.S.S Arama Giriş

[Tanı-Tedavi-Takip] Kalın Barsak Polipleri

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder    www.barsakforum.com Forum Ana Sayfa -> İbh - İnflamatuvar Barsak Hastalığı
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
e r D o z
Süper Moderatör


Kayıt: 04 Oca 2008
Mesajlar: 1489
Konum: Ülseratif Kolit

MesajTarih: Sal Oca 27, 2009 6:29 pm    Mesaj konusu: [Tanı-Tedavi-Takip] Kalın Barsak Polipleri Alıntıyla Cevap Gönder


KALIN BAGIRSAK POLİPLERİ OLAN HASTALARDA ; TANI,TEDAVİ VE TAKİBİ

Prof.Dr. Mehmet ALTIN


Kolon polipleri , kolon kanserleri için potansiyel bir lezyon olduklarından bunların tanısı ,tedavisi ve takibi için neler yapılması gerektiğini konusu daima güncelliğini korumuştur. Bu neden ile konunun gözden geçirilmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Tanı ve klinik değerlendirme;

Kalın bağırsak ve rektuım polipleri , histopatolojik olarak kötü huylu ve kötü huylu olmayan polipler olarak sınıflandırılır.Kolorektal kanserlerin çoğu neoplastik adenomatöz poliplerden gelişir. Bir santimden küçük tübüler adenomlar çok seyrek olarak malign risk taşırlar. Çok az miktarı genetik, diğer faktörlerin de etkisi ile büyür ve ileride kansere dönüşür. İlerlemiş adenomlar bir santim veya daha büyük ise histopatolojik olarak villöz doku ve yüksek derecede displazi içerir.Kanserden korunmada da bu tür poliplerin ilerlemeden saptanması ve çıkarılması üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır.

Kolon polipleri , kabaca saplı ve sapsız olurlar. Rektal kanama ve bazen de bağırsak tıkanmasına neden olursa da çoğunlukla asemptomatiktir. Tanı için yapılan çalışmalar sırasında tesadüfen saptanırlar.Özellikle batı ülkelerinde polip sıklıkla saptanır, bir çalışmada 60 yaş üzeri otopsi çalışmalarında %30 üzerinde polip rapor edilmiştir.yine çalışmalar kalın bağırsak kanserlerinin %95 üzerinde adenomatöz tip poliplerden geliştiği görülmüştür. Bu seyir normal mukoza,iyi huylu adenom ve karsinomadır.

Histolojik olarak ,polipler iyi huylu ve kötü huylu olarak sınıflandırılır.İyi huylular hiperplastik ,hamartoma , lenfoid hiperplazi ve inflamatuvar poilplerdir. Kötü huylu olanlar ise tübüler , tübülovillöz veya villöz adenomlar olarak sınıflandırılır.Kolonoskopik polipektomi ile çıkarılan poliplerin %75 şi tübüler adenom şeklindedir. Bütün adenomlarda değişik derecede displazi olabilir. Bu anlamda displazilerde düşük derecede displazi, yüksek derecede displazi olarak ayrılır. Yüsek derecede dispalzi daha önceleri karsinoma in situ veye intamukozal karsinom olarak tanımlanırdı. Displazi polip büyüklüğü ,hastanın yaşı ve villöz komponentin fazlalığı ile yakın ilişkilidir.


Tanı ve tedavi

Kalın bağırsak polipleri endoskopik yöntem ile veya radyolojik tetkikleri ile tanınır.Kolonun tamamının endoskopi ile tetkik edilmesi ; her boyuttaki poliplerin tanınması ve gerekirse biyopsi veya polipektomi yöntemi ile anında çıkarılmasını sağlar. Poliplerin çoğu kolonoskopi sırasında elektrokoter ile anında kolayca ve emniyetli şekilde çıkarılabilir.Bu yöntemle barsak kanserinden korunmak ta mümkün olmaktadır.
Hastaların çoğunda polipler çift kontrast baryum tetkiki ile veya endoıskopik yöntem ile teşhiş edilir. Bu hastalarda polipler büyülüklerine bakılmaksızın rezeke edilir ve çıkarılarak patolojik tetkike tabi tutulur. Kolon da 1 cm den küçük polip görüldüğünde bu hasta; yaş , ailede başka kolon kanseri veya polipli kişi olup olmadığı durumuna bağlı olarak değerlendirilir. Kalın bağırsak ta polip saptandığında mutlaka total kolonoskopi planlanmalı ve başka polip olup olmadığı kontrol edilerek varsa polipler çıkarılmalıdır.Kolonoskopist başka polip olmadıgından emin olmalıdır.

Küçük poliplerin tedavisi ; bir santimden küçük polipler elektrokoterli veya elektrokotersiz yöntemler kullanılarak mutlaka çıkarılmalıdır.Monopolar sıcak biyopsi forsepslerinin kullanılması kısmen riskli olduğu için dikkatli kullanılmalıdır. Bağırsakta bir çok küçük polip varsa histopatolojik yapılarını tespit için biyopsiler alınmalı eğer sigmoıdoskopi sırasında polip gözlenir ise adenomatöz polip olup olmadığını anlamak içi biyopsi alınır adenomatöz polip ise kolonoskopi ve ploipektomi planlanır. Eğer gözlenen polip hipeplastik ise kolonoskopi ve polipektomi indikasyonu taşımaz.

Küçük düz adenomların kolonoskopi sırasında kolay gözden kaçabildiği ve bu tür adenomatöz poliplerin daha çabuk kanserleştiği bildirilmektedir. Bu konuda farklı fikirler var ise de en azından boyama yötemleri ile daha net sonuçlar alınabileceğini bildiren yayınlar var. Özetlemek gerekirse - bü tür adenomlar batı ülkelerinde yüksek malign potansiyel taşırlar - Mayo Klinik ve St.Mark’s hastahanesi çalışmalarında uzun dönem takipte bu grup hastalarda kanser riskinin artmadığını göstermişlerdir. - US polip çalışma grubu da bunlarda artmış risk olmadığını göstermişlerdir.

Büyük geniş sapsız poliplerin tedavisi ; 2 santimden daha büyük poliplerin endoskopik yöntem ile çıkarılmasından sonra reseksiyonun tam olup olmadığından emin olmak için 3- 6 ayda bir endoskopik kontrol yapılmalıdır.Kontrol de polip kalıntısı görülürse polipektomi tam olarak tamamlanıncaya kadar takip edilir. 2-3 girişimde tamamlanamıyorsa cerrahi girişim planlanmalıdır.


Kötü huylu polipler; Supmukozasında kanser olan adenomatöz polipler de polipektomiden sonra ileri bir tedavi gerektirmez. Hasta da sapsız kötü huylu polip var ise 3 ay da bir kontrol edilmeli bu bölgede biyopsi alınarak degerlendirilmelidir. Negativ sonuç alındıktan sonra normal polip rezeksiyonu gibi takip edilir .
Kötü huylu polipli hastalarda prognoz iyi değildir. Kısmi de olsa metaztatik kanser riski vardır. Bu riski azalmak için polipektomi yerinin ‘’ india ink ‘’ile boyanarak değerlendirilmesi gerekir .


Malign polipli hastalara öneriler ;

1. Endoskopist tarafından polipin tamamen çıkarılmalı ve patolojiye gönderilmelidir.
2 . Patoloji kliniğinde polipler detaylı bir şekilde incelenmelidir.
3. Kanserin farklılaşması kolay değerlendirilemez
4. Vasküler veya lenfatik tutulum yoktur.
5. Eksizyon hattını için almaz , saplı poliplerde saptaki invazyon uygun prognostik bulgu değildir.

Kötü huylu polipler de polipektomi uygulandıktan 3 ay sonra rezeksiyon yerinde malign oluşum veya polip olmadığı kontrol edilir. Muayenede herhangi bir patoloji olmadığı takdirde adenomatöz polipliler gibi takip edilir.
Kötü huylu poliplerde prognoz iyi değildir. Cerrahi girişimde de risk yüksektir.

Polipektomi yerinin boyanması ;

Geniş sapsız polipler endoskopik yöntem ile çıkarıldığında yerinde kanser dokusu kalabilir. Takibende çerrahi girişim gerekebilir. Bu neden ile polipektomi yeri boyanarak belirlenmelidir.


Kalın bağırsak adenomlarından korunma;

Adenomların oluşmasından korunmak için az yağlı , bol sebze ve meyvalı ve kepekli diyet önerilir. Kilo normal olmalı, sigara ve alkol dan uzak durmalıdır.Günlük diyette 3g kalsium karbonat adenoma nüksünü azaltabilir.

Aspirin ve antiromatizmal , selenyıum, folik asit gibi ilaçların bu yönde etkili olduğunu ileri süren çalışmalar var ise de daha uzun süreli kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kalın bağırsak adenomları ve kanserlerinin çok görüldüğü bölgelerde hayvansal gıdaların ve yağların çok fazla tüketildiği saptanmıştır.Fazla kalorili ve şişmanlık gibi bulgularında bağırsak kanserleri ile ilişkisi bildirilmiştir.

Diğer taraftan düşük kalorili ,az yağlı,bol meyve , sebze ve kepekli gıdaların alınması normal sınırlarda kiloların kontrol edilmesi bağırsak adenomlarından korunmada yararlı olduğu düşüncesi kabul edilmektedir.

İlaçlarla bağırsak neopazmasından korunma yönünde vitaminler ,mineraller ,bazı ilaçlar koruyucu olabilir.Bu anlamda antioksidan vitaminler (A,E, C ),folik asid ,vitamin D ,kalsium ,selenyum , aspirin ve diğer antiinflmatuvar ilaçlar ve postmeneposal dönemde replesman tedavisinden söz edilebilir.

Kalınbağırsak adenomu olan ailelerde takip;

60 yaşından önce adenom saptanan hastaların birinci derecede akrabaları veya büyük anne ve babalarında kanser saptanan ailelerde kolonoskopik takip yapılmalıdır.
Bu kontrol kanserin saptandığı yaştan 5 yıl öncesinden veya 40 yaşından itibaren bulguların özelliğine göre 3 veya 5 yıl ara ile yapılmalıdır.


POLİPEKTOMİ SONRASI TAKİP


Başlangıçta total kolonoskopi yapılmalı beraber bulunan polipler çıkarılmalıdır. Büyük geniş tabanlı adenom çıkarlmış ise birden fazla polip çıkarılmış ise kontrol kolonoskopisi yapılmalıdır.
Bu kontrol endoskopisinden sonra her hangi bir şikayet olmadığı takdirde, yeni poliplerin oluşup oluşmadığının kontrolu için 3 yıl sonra kolonoskopi tekrarlanmalıdır.
Bu kontrol kolonoskopisi kanser ve polip yönünden düşük riskli hastalarda 5 yılda bir yapılabilir.

Kontrol muayenesinde polip saptanmadığında takip muayenesi 5 yıldan daha fazla zamanda olabilir. Veya siğmoıdoskopi ve çift kontras kolon grafisi ile kontrol yapılabilir.

Endoskopimerkezi
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
şirineKayıt: 28 Arl 2007
Mesajlar: 743
Konum: Hastalık:Ülseratif kolit Kan grubu:A (+)

MesajTarih: Çrş Oca 28, 2009 2:19 am    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

Sn. Erdoz bizleri gerçekten çok yakından ilgilendiren bu bilgiler için çok teşekkürler.

Elinize emeğinize sağlık....
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder MSN Messenger
anfibiKayıt: 04 Nis 2009
Mesajlar: 7
Konum: İSTANBUL HAST:ÜLSERATİF KOLİT

MesajTarih: Pts Mar 15, 2010 12:06 am    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

COK TEŞEKKÜRLER SAGOLUN YETERİNCE BİLGİLENDİK. SAGLIKLI GÜNLER DİLEGİYLE
_________________
20 YILDIR,ÜLSERATİF KOLİT HASTASI.Salofalk tablet500mg.2x3. IMURAN50mg.1x3 Salofalk lavman.1x1 Fosamax70mg.1x1 hafdada1 Calcımax-D3 1x1 her gün,Ayrıca devit ampul ayda 1.Kullanıyorum ...Herkeze saglıklı günler dilerim.
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et
Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder    www.barsakforum.com Forum Ana Sayfa -> İbh - İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


balon patlat
manisa yapı denetim
lol oyun
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçıoğlu