www.barsakforum.com Forum Ana Sayfa www.barsakforum.com
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları ve Biz

Barsakforum Radyo

Boğaziçi Üniversitesi Desteğiyle Radyomuz Yayında  
www.barsakforum.com Forum Ana Sayfa

ibh - inflamatuvar barsak hastalığı ( ülseratif kolit crohn )    ibh da yaşam    ibh da kullanılan ilaçlar    ibh ve psikoloji    hastalık teşhis ve tedavi yöntemleri    şifalı bitkiler - takviye besinler ve diyet       kendimizi tanıtma tanışma hastalık hikayeleri

Anasayfa Forum Üye Listesi Profil Özel Mesajlar S.S.S Arama Giriş

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder    www.barsakforum.com Forum Ana Sayfa -> Hukuk Danışmanımız
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Ercan Zorlu
Süper Moderatör


Kayıt: 28 Arl 2007
Mesajlar: 1826
Konum: MODA-KADIKÖY --İSTANBUL Hastalık:CROHN İlaç:NALTREXONE(LDN)

MesajTarih: Pzr Arl 14, 2008 11:45 pm    Mesaj konusu: ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ Alıntıyla Cevap Gönder


ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ
ÜCRETSİZDİR

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.
Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.
Dilerseniz aşağıdaki adresten isteyebilirsiniz.
Adres:
Gelir İdaresi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı
İlkadım Cad. 06450 Dikmen / ANKARA
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yayın No: 19 • Kasım 2006

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
SAKATLIK İNDİRİMİ

1- Sakatlık İndiriminden Kimler Yararlanır? ............................................. 9
2- Sakatlık İndirimi Nasıl Uygulanır? ........................................................ 9
3- Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İsteyenlerin
Yapacakları İşlemler ................................................................................. 9
4- Sakatlık İndiriminden Yararlanmak
İsteyenlerden İstenecek Belgeler ............................................................ 10
5- Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz .................................................. 11
6- Sakatlık İndiriminin Kapsamı .............................................................. 12
7- Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Tabiri ............................................... 13
8- Dış Kuruluşlarımızda Görevli Hizmet Erbabının Yapacağı İşlemler .. 13

İKİNCİ BÖLÜM
ÖZÜRLÜLERE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI

1- Gümrük Vergisi’nde Sağlanan Vergi Avantajları .............................. 15
2- Özel Tüketim Vergisi’nde Sağlanan Vergi Avantajları ...................... 19
3- Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Sağlanan Vergi Avantajları ................. 23
4- Katma Değer Vergisi’nde Sağlanan Vergi Avantajları ..................... 24
5- Emlak Vergisi’nde Sağlanan Vergi Avantajları ................................ 25
Özürlülere Ait Taşıtların Trafik İşlemleri ................................................ 27

EKLER
Ek Tablo-1 Engellilere Sağlık Raporu Vermeye
Yetkili Sağlık Kuruluşları ........................................................................... 29
Ek Tablo-2 Üçüncü Dereceye Kadar Kan
Hısımları ve Sıhri (Kayın) Hısımlar ............................................................ 38
Ek Tablo-3 ÖTV II Sayılı Liste ................................................................ 39
Ek Tablo-4 Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil)
Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Bildirim Formu ................................... 43
Ek Tablo-5 Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda
Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu ....................................... 44
Ek-1 Hiçbir Geliri Olmayanların
Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi ...................................................... 45
Ek-2 Dilekçe ........................................................................................... 46
GİRİŞ
Özürlülerin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi anayasal güvence altına alınarak Anayasamızda, “Devletin sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alacağı ve bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kuracağı veya kurulmasını sağlayacağı...” ifade edilmiştir.
Özürlü vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve özürlüler ile özürlü olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla vergi hukukunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi de özürlü ücretlilerin Gelir Vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan Sakatlık İndirimi uygulamasıdır.
Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelerle de, Sakatlık İndiriminin kapsamı genişletilmiş, Sakatlık İndiriminden yararlananların içine; hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler, özürlü serbest meslek erbabı ve serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler ile basit usulde vergilenen bütün mükellefler de dahil edilmiştir.
Özürlülerle ilgili olarak yapılan düzenlemelerden birisi de taşıt alımlarıyla ilgili olarak vergisel açıdan sağlanan bir kısım avantajlardır. Gerek vergi mevzuatında gerekse gümrük mevzuatında yapılan düzenlemeler sonucunda, yurt içinden satın alma veya yurt dışından ithal edilmek suretiyle özürlüler tarafından edinilen motorlu taşıtlar için bazı şartlarla vergi avantajları sağlanmıştır.
Son olarak özürlülerle ilgili yapılan bir diğer düzenleme de malul ve özürlülere 2006 yılı başından itibaren Emlak Vergisinde uygulanmaya başlanan indirimli vergi oranı uygulamasıdır.
Yapılan düzenlemelerle özürleri dolayısıyla birtakım güçlükler çeken özürlülerin hem ekonomik yönden desteklenmesi hem de sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının ve uyumlarının sağlanması amaçlanmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
SAKATLIK İNDİRİMİ

1- Sakatlık İndiriminden Kimler Yararlanır?
Sakatlık İndiriminden;
1- Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı,
2- Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı,
3- Özürlü olup basit usulde vergilendirilenler,
yararlanır.
2- Sakatlık İndirimi Nasıl Uygulanır?
Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilenlerin Gelir Vergisine tabi kazançlarına, belli bir tutar ve oranda Sakatlık İndirimi uygulanır.
Sakatlık İndirimi, hizmet erbabında, tevkifat matrahına uygulanır.
Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde eden mükellefler için de uygulanır. Bu durumda indirimden yararlanan özürlü kişi değil ona bakmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde eden mükelleflerdir.
3- Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İsteyenlerin
Yapacakları İşlemler
Sakatlık İndiriminden yararlanmak isteyenler bir dilekçeye aşağıda belirtilen belgeleri de ekleyerek Vergi Dairesi Başkanlığı olan yerlerde ilgili Grup Müdürlüğü’ne, diğer illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne diğer ilçelerde de Mal Müdürlüğüne başvurmalıdırlar.
4- Sakatlık İndiriminden Yararlanmak
İsteyenlerden İstenecek Belgeler
1- Özürlü Hizmet Erbabı İçin
a) Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf
2- Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu
Özürlü Kişiler İçin
a) Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,
c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge.
3- Özürlü Serbest Meslek Erbabı İçin
a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.
4- Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü
Olduğu Özürlü Kişiler İçin
a) Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,
b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,
c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge.
5- Sakatlık İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Özürlüler İçin
a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.
İlgili Müdürlükler sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen özürlü kişileri Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”in ekinde yer alan ve yetki verdiği sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almak üzere sevk yapacaktır. Yetkili sağlık kuruluşunca verilecek raporlar ilgili müdürlüklerce Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda oluşturulan Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen raporları inceleyerek, başvuru sahibinin çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğine karar verecektir. Bu şekilde sakatlık dereceleri belli olanlara ilişkin raporlar, ücretlilerde işverenine, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlığa gönderilecektir.
Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) veya raporlarda yer almayan bulgularla ilgili iddialara dayanan itiraz ve şikayet mahiyetindeki başvurular da ilgili müdürlüklere yapılacak ve yukarıda açıklandığı şekilde işlem görecektir.
5- Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz
Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlünün kendisi, velisi, vasisi veya raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir.
İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir.
Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.
Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanelerince kesin olarak karara bağlanır.
6- Sakatlık İndiriminin Kapsamı
- Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat,
- Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat,
- Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat,
sayılır ve aşağıda özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları (sakatlık dereceleri) itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
2006 yılı için öngörülen Sakatlık İndirimi tutarları aylık olarak aşağıdaki gibidir;
- Birinci derece sakatlar için 530 YTL
- İkinci derece sakatlar için 265 YTL
- Üçüncü derece sakatlar için 133 YTL dir .
Sakatlık İndirimi tutarları her yıl Maliye Bakanlığı’nca Yeniden Değerleme oranında arttırılarak belirlenmektedir.
Aylık belirlenen bu rakamlar, yıllık olarak beyan edilen kazançlarda 12 ile çarpılmak suretiyle uygulanacaktır. Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü özürlü bulunan serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilenlerde yıllık beyan edilecek gelirden;
- Birinci derece sakatlar için 6.360 YTL,
- İkinci derece sakatlar için 3.180 YTL,
- Üçüncü derece sakatlar için 1.590 YTL ,
indirim miktarı düşülecektir.
7- Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Tabiri
Özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatına veya sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne,baba, eş ve çocuklar anlaşılacaktır. Bu kişiler yukarıdaki belgelere ilave olarak sağlık karnesinin kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın bir örneğini verecektir.
8- Dış Kuruluşlarımızda Görevli Hizmet Erbabının Yapacağı İşlemler
Yabancı ülkelerdeki dış kuruluşlarımızda (resmi ve özel sektörde) görevli sakat hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve bağlı olduğu kurumdan alacağı “o ülkede görevli hizmet erbabı” olduğunu gösterir belgeyi de ekleyerek bir dilekçe ile birlikte bulunduğu ülkedeki T.C. Elçilik veya Konsolosluğuna başvurur. Elçilik veya Konsolosluklar, kendilerine başvuran hizmet erbabını, o ülkedeki çalıştığı yere en yakın resmi bir hastaneye yazıyla sevk eder.
Hastanece düzenlenen raporlar Türkçeye çevrilmiş birer örnekleri ile birlikte ilgili Elçilik veya Konsolosluklar tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilir.
Söz konusu raporlar, Merkez Sağlık Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve Maliye Bakanlığı, karara bağlanan raporları ilgili Gelir Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü veya Malmüdürlüğü kanalıyla işlem yapılmak üzere hizmet erbabının ücretini ödeyen kuruluşlara yazıyla bildirir.
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZÜRLÜLERE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI
1- GÜMRÜK VERGİSİ’NDE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI(1- Bu kısım Gümrük Müsteşarlığı’nın katkılarıyla hazırlanmıştır.)
Gümrük Vergisi Kanunu (Madde 167/12)’de malul ve sakatların kullanımına mahsus eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu belirtilmiştir.
Gümrük Vergisinden İstisna Edilen Eşya
1- Körler Hariç olmak üzere malul ve sakatların eğitimi, çalışması veya fiziksel ve ruhsal açıdan sosyal gelişimlerine yönelik , özel olarak üretilmiş olup, malul ve sakatların kendi kullanımları için getirdikleri veya onlara yardım sağlanması amacına yönelik olarak kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş kurum veya kuruluşlarca ithal edilen eşya,
2- Malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc’ye kadar olan binek otomobilleri,
El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından (Ek Tablo-2 de “Kan ve Sıhri Hısımlar” belirtilmiştir) bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş sözleşmesiyle çalıştırılan bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc’ye kadar olan taşıtlar, gümrük vergilerinden muaftır. Arazi taşıtları bu istisnanın dışında tutulmuştur.
Bahsi geçen eşyaya mahsus olan ve eşya ile birlikte getirilen parça, yedek parça ve aksesuarlar veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan aletler de bu muafiyet kapsamındadır.
Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin, eşyanın ithalinden sonra yurda getirilmesi halinde de muafiyetin uygulanabilmesi için bunların muafiyetten yararlanarak ithal edilen eşya ile ilgili olduklarının gümrük idaresine kanıtlanması gerekmektedir.
A - Özel Tertibatlı Aracın İthali
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında çalışan özürlü kişi, ikametini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmesi halinde özel tertibatlı aracı ithalat vergilerinden muaf olarak ithal edebilecektir.
Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik özürlü ise; Yurt dışına resmi kanalla döviz çıkışı veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından kendisine bağış yoluyla gönderilen özel tertibatlı aracı vergiden muaf olarak ithal etme hakkına sahiptir.
B - İthal Edilen Özel Tertibatlı Araçlarda Aranılan Şartlar
Gümrük Vergisi ödenmeksizin ithal edilen Özel Tertibatlı Özürlü Araçlarında aşağıdaki şartlar aranacaktır:
Malul ve özürlü tarafından ithal edilmek istenen araç;
a- Binek otomobili ise; binek otomobilin malul ve özürlü tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunmalı ve silindir hacmi 1600 (dahil) cc’ye kadar olmalıdır. Arazi taşıtları bu istisnanın dışında tutulmuştur.
b- Minibüs ise; minibüsün el ve ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiş sakat kişinin araca inip binmesiyle, taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmalı ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş sözleşmesiyle çalıştırılan sürücü tarafından kullanılacak olmalı ve motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc’ye kadar olmalıdır. Arazi taşıtları bu istisnanın dışında tutulmuştur.
Binek oto ve minibüsün standart olmayan aksesuarları bulunması halinde bu aksesuarların ithaline gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla izin verilir.
İthal edilen eşyayla birlikte gelen yedek parça ve aksesuarlar da istisna kapsamındadır. Ancak ithalattan sonra getirilecek yedek parça ve aksesuarın Gümrük Vergisi ödenmeksizin ithal edilen eşya ile ilgili olduklarının belgelendirilmesi gerekmektedir.
c- Motosiklet ise; bu motosikletin özürlü tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş olması halinde Gümrük Vergisi ödenmeyecektir.
C- Özel Tertibatlı Araç İthalinde Müracaat Şekli
Özel tertibatlı araç için Türkiye’ye getirilmeden önce, malul ve özürlü kişiler veya bunlar hesabına bu kişinin vekil tayin ettiği ve Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişiler tarafından;
a- Fizik ve Rehabilitasyon merkezince onaylı ve sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış heyet raporu,
b- Trafik Dairesince düzenlenen ve ilgili şahsın sakatlık durumu itibariyle, taşıt kullanabileceğini gösteren H sınıfı sürücü belgesinin, biri asıl olmak üzere iki nüshası
ile müracaat edilmesi gerekmektedir.
Müracaatlar, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne yapılır.
Sağlık Kurulu Raporunda, ilgilinin sakatlığı ile bunun derecesinin ve haline göre kullanabileceği taşıt özelliğinin belirtilmesi gerekir.
Eğer malul ve özürlü, yurt dışında iken resmi bir hastaneden aldığı ve dış temsilciliklerimize onaylattığı bir rapor getirecekse bu raporun 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Sürücü Adaylarında Aranacak Şartlar”ı içeren 41 inci maddesine uygunluğunun belgelenmesi gerekmektedir.
Devlet Bakanlığı tarafından “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen “Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları” Ek Tablo-1’de bulunmaktadır.
Özel tertibatlı otomobil ithalatı talebi heyet tarafından karara bağlanacaktır. Heyet, çalışmalarını Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’nde yürütmektedir. Heyetin toplanacağı gün, ilgili sakat ve malul kişilerin de anılan gümrükte hazır bulunmaları şartı vardır.
Minibüslerin karara bağlama işlemleri Gümrük Müsteşarlığının olumlu ön izninin alınması sonucunda gerçekleştirilecektir. Ayrıca, binek otomobili veya minibüsün ithaline ilişkin kararların (müspet) Komisyon tarafından oybirliği ile verilmesi gerekmektedir.
D- Özel Tertibatlı Araçların İthalat İşlemi
Komisyon kararı olumlu ise, otomobil ve minibüs için Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’nce “İthal İzin Belgesi” düzenlenir.
İzin belgesinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. Taşıt, izin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilir.
Gümrük Müdürü veya yetkili kılacağı Gümrük Müdür Yardımcısı başkanlığında iki muayene memurundan oluşan heyet tarafından aracın söz konusu heyet kararına uygun olup olmadığı araştırılarak uygun bulunması halinde ithaline izin verilir.
Gümrük İdaresince, ithal işlemi tamamlanan binek otomobil ve minibüs için düzenlenecek trafik şahadetnamesine şerh konularak ilgili trafik tescil dairesine gönderilir.
E- Özel Tertibatlı Araçların Devir ve Satışı
Gümrük Vergisinden muafiyet kapsamında ithal edilen eşya, Gümrük İdaresinin izni olmadan ve Gümrük Vergileri alınmadan malul ve özürlü olmayanlara ödünç verilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.
Söz konusu eşya ve malzemeler muafiyetin veriliş amacına uygun kullanılmak ve ilgili Gümrük Müdürlüğünün izni dahilinde muafiyet hakkı tanınmış başka bir kurum veya kuruluşa ödünç verilir, kiralanır, devredilir veya satılırsa Gümrük Vergileri aranmaz.
Malul veya özürlü kişiler; mülkiyetlerinde Gümrük Vergisi ödemeden ithal edilmiş özel tertibatlı otomobil, minibüs ve motosiklet kayıtlı olduğu sürece ve bunların fiilen ithal edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçmedikçe, bu taşıtları satamaz ve yeniden aynı şekilde muafiyet kapsamında otomobil, minibüs ve motosiklet ithal edemezler.
Fiili ithal tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra Gümrük Vergilerinin tahsili koşuluyla, fiili ithal tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra ise Gümrük Vergileri ödenmeksizin söz konusu taşıtların muafiyet hakkı bulunmayan kişilere satış veya devri mümkün bulunmaktadır. Ancak trafik tescil şubesince aracın tescil belgesine konulan şerhin kaldırılması için Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne trafik şahadetnamesi ve trafik tescil belgesi ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.
Özel olarak dizayn edilmiş aracı devralacak kişinin sakatlığının farklı olması halinde, devredilecek taşıtın Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilmesi ve devri alacak kişinin sakatlığına uygun olarak aracın anılan Gümrük İdaresinin gözetimi altında dizayn edilmesi gerekmektedir.
2- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ’NDE SAĞLANAN
VERGİ AVANTAJLARI
(4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Madde 7/2 ye göre;)
II sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;
a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³`ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³`ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve özürlüler tarafından,
b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³`ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³`ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve özürlüler tarafından,
Beş yılda bir defa olmak üzere ilk olarak satın alınması Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’nden istisnadır. (ÖTV Kanununa ekli II sayılı liste Ek Tablo-3’te belirtilmiştir)
Ayrıca Özel Tüketim Vergisi Kanununda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 ve daha fazla olan özürlülerin bazı taşıt araçlarını “özel tertibat veya mekanik ilave yaptırılması şartı” olmaksızın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden satın alabilmelerine imkân sağlanmıştır.
Özürlü adına kayıtlı olan araç bu kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından birisi veya noterce düzenlenmiş iş sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılan bir sürücü tarafından kullanılacaktır.
A - ÖTV’den İstisna Taşıt Araçları
Malul ve özürlülerin özel tertibat yapılma şartı olsun veya olmasın ÖTV ödemeden iktisap edebilecekleri taşıt araçları şunlardır:
- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü aşmayan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (steyşın vagon, arazi taşıtı ve jeepler dahil),
- Motor silindir hacmi 2800 cm3’ü aşmayan eşya taşımaya mahsus taşıtlar,
- Motosikletler, mopedler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar,
Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede bulunan taşıt araçlarından motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşmayan binek otomobilleri, motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşmayan kamyonet, pikap vb. eşya taşımaya mahsus taşıt araçları ile motosikletlerin “özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 veya daha fazla” olan malul ve özürlüler veya bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve özürlüler tarafından, “beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere” yetkili satıcı veya galeriden satın alınmasında ÖTV tahsil edilmeyecektir.
ÖTV istisnası uygulanan araçlar için istisnadan yararlanan kişi (veya kişiler) adına düzenlenecek faturalarda ÖTV gösterilmeyecektir.
Bu istisnadan yararlanan kişilerin istisna uygulanan ilk alımlarına ilişkin ÖTV beyannamesi ekine, alıcının maluliyetine veya sakatlığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile aracın sakatlığa uygun olarak değiştirildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği ve alıcının “H” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi eklenecektir.
Vergi Dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe verilecektir. Bu tür araçların kayıt ve tescilini yapanların, araç sahibinin faturada ve “ÖTV Ödeme Belgesi” nde alıcı olarak gösterilen kişi (veya kişiler) olduğunu tespit etmeleri gerekmektedir.
B - Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı
(Sakatlık Derecesi) %90 veya Daha Yüksek Olanlarda
ÖTV İstisnası
Özel Tüketim Vergisi Kanununda, engel derecesi %90’ı aşanların herhangi bir mekanik ilave veya tadilat yapılması şartı olmaksızın yurt içinden veya yurt dışından iktisap ettikleri taşıt araçlarından ÖTV tahsil edilmemesi sağlanmıştır.
Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel özürlüler de yasadan yararlanabilmektedir.
Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 ve üzerinde olduğu, Sağlık Bakanlığının belirlediği sağlık kuruluşlarından (tam teşekküllü devlet hastanesi) alınacak rapor ile belgelendirilmesi şartıyla, yukarda vasfı ve motor silindir hacmi belirtilmiş olan araçlardan birisinin özürlüler tarafından ÖTV ödenmeden satın alınması veya ithal edilmesi de mümkün kılınmıştır.
Bu şekilde yurt içinden taşıt aracı iktisap edecek veya ithal edecek olanların motorlu taşıt kullanma ve ehliyet alma imkânları olmadığı için bunlar adına alınan taşıtlar başkaları tarafından kullanılacaktır. Başkalarından kasıt, araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından birisi veya noterce düzenlenmiş iş sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılan bir sürücü olacaktır.
Yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporunun, araçların ilk alımının yapılacağı motorlu araç ticareti yapan yetkili bayi veya galeri tarafından vergi dairesine verilecek Özel Tüketim Vergisi Beyannamesine eklenmesi suretiyle, beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.
C - Kendisi Kullanmak Amacıyla İlk Alımı Yapılan Araçlarda İstisna
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan araçların kendisi kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve özürlüler tarafından ilk alımı ÖTV’den istisna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanan kişilerin istisna uygulanan ilk alımlarına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine;
- Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,
- Aracın sakatlığa uygun olarak değiştirildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
- Alıcının “H” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,
eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.
Vergi Dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek, araçta yapılan özel tertibatın raporda yazılı sakatlığa uygun hareket ettirici bir tadilat olduğu tespit edilecektir. Bu tespit üzerine tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.
Malul ve özürlülerin yurt dışından ithal edeceği taşıt araçları için de, ilgili belgelerin Gümrük İdaresine verilmesi üzerine ÖTV istisnası uygulanacaktır. İstisna kapsamında taşıt aracı ithal edenlerin kimlik bilgileri (Adı, soyadı, ana ve baba adı, doğum yeri ve tarihi), sakatlığa dair raporun verildiği hastane, tarihi, sayısı, sakatlık türü ve derecesi ile ithal edilen taşıt aracının özelliklerini (G.T.İ.P. numarası, cinsi, modeli, markası, tipi, motor silindir hacmi) gösteren listeler Gümrük İdarelerince aylık olarak hazırlanarak, takip eden ayın onbeşinci günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilecektir.
D - ÖTV İstisnasının Süresi
İstisnadan yararlanarak adlarına bir taşıt aracı tescil edilenlerin tescil tarihinden itibaren 5 yıl süresince ÖTV ödemeden taşıt aracı satın almaları veya ithal etmeleri mümkün değildir.
ÖTV Kanununun 15/2 maddesi uyarınca, motorlu taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk alımında ÖTV istisnasından yararlananların, bu taşıtı istisnadan yararlanmayan bir kişi veya kuruma devretmesi halinde; bu devir dolayısıyla adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ilk alımdaki tutar üzerinden, kayıt ve tescil tarihindeki ÖTV oranına göre, bu tarihte hesaplanan ve tahakkuku yapılacak olan ÖTV tahsil edilecektir.
Buna göre malul ve sakatlarca ilk alımında istisna uygulanan motorlu taşıtların, istisnadan yararlanmayan kişi veya kurumlarca malul ve sakatlardan alınmasında, alıcılar tarafından (2A) numaralı ÖTV beyannamesi düzenlenerek, bu işlemin yapıldığı yerde tek Vergi Dairesi varsa bu Vergi Dairesine, birden fazla Vergi Dairesi varsa Motorlu Taşıtlar Vergisi ile görevli Vergi Dairesine verilecek ve vergi ödenecektir.
Beyannamede matrah olarak, aracın istisnadan yararlanılarak ilk alındığı tarihteki fiyatı (tutarı); oran olarak ise aracın malul veya sakattan alınması tarihinde geçerli olan oran yazılarak vergi hesaplanacaktır.
Ancak, ilk alımında istisna uygulanan söz konusu taşıt araçlarının veraset yoluyla intikallerinde bu hüküm uygulanmayacak ve ÖTV’nin sonradan tahsili yoluna gidilmeyecektir.
ÖTV ödenmeden malul veya özürlü tarafından yukarıda belirtilen esaslara göre satın alınan veya ithal edilen aracın çalınması üzerine, 5 yıl içerisinde alınan yeni aracın istisna hükmünden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.
Özürlü veya malul tarafından, çalınan araç yerine çalınan aracın tescil tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden yeni alınan motorlu taşıt için ÖTV ödenecektir.
3- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ’NDE
SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 4/c maddesine göre; “Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 ve daha fazla olan malul ve özürlülerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve özürlülerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar” Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden istisna edilmiştir.
Yapılan düzenleme ile özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 ve daha fazla olan malul ve özürlülerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve özürlülerin adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisinden istisna edilmiştir. Burada taşıtın bizzat kullanılması şartı aranmayacaktır.
Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 ve daha fazla olan malul ve özürlülerin bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili Vergi Dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malul ve özürlülerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, Motorlu Taşıtlar Vergisine tabi tutulmayacaktır.
Bu istisnadan yararlanmak için, malul ve özürlülere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.
Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90’dan az olan malul ve özürlülerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların özürlülük haline uygun özel tertibatlı taşıt veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıt olduğunu belirten “Motorlu Araç Tescil Belgesi” nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile “Araçlar İçin Teknik Belge” ve “Proje Raporu”nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili Vergi Dairelerine verilmesi halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.
İstisnadan yararlanacak olan malul ve özürlüler tarafından; “Malûl ve Özürlüler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili Vergi Dairesine verilecektir. “Malûl ve Özürlüler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu”nu www.gib.gov.tr adresinden Ana Sayfa> Mevzuat>Kanunlar>Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu>Tebliğler>21 Seri Nolu Tebliğ> Ek yoluyla elde edebilirsiniz. Söz konusu “Form” örneği Ek Tablo-5’te belirtilmiştir.
4- KATMA DEĞER VERGİSİ’NDE
SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, gerek özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 ve daha fazla olan malul ve özürlülerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar için gerekse özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90’dan az olan malul ve özürlülerin adlarına kayıt ve tescilli olan ve özürlülük haline uygun özel tertibatlı taşıt veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar için, istisnai bir düzenleme bulunmamaktadır.
Ancak özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları, Katma Değer Vergisi’nden istisna edilmiştir.
Buna göre; münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin, görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinası, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilecektir.
Ayrıca, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 87.12.00 pozisyonundaki motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtların (sepetli olsun olmasın) sakatlar için özel olarak imal edilmiş olanları ile 87.13 pozisyonundaki özürlüler için tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtların (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın) %1 oranında Katma Değer Vergisine tabi olacağı açıklanmıştır.
5- EMLAK VERGİSİ’NDE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI
Malul ve özürlülere vergi açısından sağlanan imkanlara 2006 yılı başından itibaren Emlak Vergisinde uygulanmaya başlanan indirimli vergi oranı eklenmiştir.
Emlak Vergisi Kanunu’nun değiştirilen 8. maddesine göre; özürlülerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması ( kullanım hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, şartları taşıyan özürlülere emlak vergisi ödememeleri için fırsat tanınmıştır.
Özürlüler Bu Fırsattan Nasıl Yararlanacaklardır?
Özürlülerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili belediyelere belgelendirmeleri gerekmektedir.
Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen özürlüler, www.gib.gov.tr adresinden mevzuat > kanunlar > emlak vergisi kanunu > tebliğler > 47 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği ekinde örneği bulunan “Dilekçe” ve “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu”nu doldurarak konutun bulunduğu yer Belediye Başkanlığı’na verecektir. Özür durumunu belgeleyen tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporunun aslı da dilekçeye eklenecektir. Söz konusu “Dilekçe” örneği Ek-1’de “Form” örneği Ek Tablo-4’te belirtilmiştir.
Meskeninde Bizzat Oturmayan Özürlü, Emlak Vergisi
Muafiyetinden Yararlanabilir mi?
İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kirada oturan özürlü de diğer şartları taşımak kaydıyla emlak vergisi ödemeyecektir.
Tek Meskene Hisseli Olarak Sahip Olan Özürlüler İçin
Emlak Vergisi Uygulaması
200 m2’yi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, meskenin toplam Emlak Vergisinin hisseye düşenine uygulanacaktır.
Birden Fazla Meskene Sahip Olan Özürlüler İçin
Emlak Vergisi Uygulaması
- Birden fazla meskeni olanlar,
- Birden fazla meskende hisseye sahip olanlar,
- 200 m2’yi geçen tek konuta sahip olanlar,
Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanmayacaklardır.
Ayrıca belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler için vergi oranında bir indirim uygulanmayacaktır.
İndirimli vergi oranından yararlanan mükelleflerin, gerekli şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde, bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir.
Gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle Emlak Vergisi ödemeyen özürlüler ile durumlarında meydana gelen değişikliği bildirmeyen özürlülerden alınması gereken Emlak Vergisi, cezalı olarak gecikme faizi ile birlikte alınır.
ÖZÜRLÜLERE AİT TAŞITLARIN TRAFİK İŞLEMLERİ
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 53 üncü ve 74 üncü maddelerinde; ithaline izin verilen veya ülkemizde üretilen malul, sakat ve özürlülere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi % 90 ve üzerinde olan malul ve özürlüler adına Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara, üzerinde “sakatlara mahsus işaret” bulunan plakalardan verileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu tür araçların trafik kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında;
- Kendisi tarafından kullanılmak amacıyla malul, sakat ve özürlü tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine, “Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili Gümrük Müdürlüğü’nün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.” ,
- Malul, sakat ve özürlü tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine, “Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili Gümrük Müdürlüğü’nün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.” ,
- Malul, sakat ve özürlünün kendisi tarafından kullanılmak amacıyla ülkemizden ilk olarak satın aldığı özel tertibatlı araçların tescil belgelerine, “Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.”, ikinci el araç olarak satın alınmış ise, “Araç sahibinden başkasının kullanması yasaktır.” şeklinde şerh konulacaktır.
- Özel tertibatı olmayıp, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 ve üzeri olan malul ve özürlüler tarafından ÖTV’den muaf olarak bizzat ithal edilen ya da ülkemizden satın alınan araçların tescil belgelerine, “Araç sahibi malul ve özürlü kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulacaktır. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de, tescil belgesine işlenecektir.
Malul ve sakatlar tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir malul veya sakata devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlardan Gümrük Vergisi alınmayacak olup, devir ve tescil işlemi ilgili Gümrük Müdürlüğü’nün iznine bağlıdır. Araç ülkemizden satın alınmış ise ilgili vergi dairesinin izninin alınması gereklidir.
Malul ve sakatlara ait özel tertibatlı araçların her ne sebeple olursa olsun, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile belirlenmiş olan kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde, aracın trafikten alıkonulması yanında bu hususta düzenlenecek tutanak da işlem yapılmak üzere ilgili Gümrük ve Maliye birimlerine intikal ettirilecektir.
Diğer taraftan, zihinsel özürlüler ile reşit olmayan küçüklerin sahibi bulundukları aracın, tescil kuruluşlarında adlarına tescillerinin yapılabilmesi için, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütnameyi tescil anında tescil birimine vermeleri zorunludur.
NOT : Rehberin içerisindeki bazı sayısal veriler 2006 yılı için günceldir. Rehberle ilgili olarak her konuda Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden ve aşağıdaki adreslerden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
EK TABLO-1
ENGELLİLERE SAĞLIK RAPORU VERMEYE
YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI
İLİ KURUMU HASTANE ADI
Adana Sağlık Bakanlığı Adana Devlet Hastanesi
Adana Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adana Sağlık Bakanlığı Çukurova Devlet Hastanesi
Adana Üniversite Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Adana MSB Adana Asker Hastanesi
Adıyaman Sağlık Bakanlığı Adıyaman Devlet Hastanesi
Afyonkarahisar Sağlık Bakanlığı Afyon Devlet Hastanesi
Afyonkarahisar Sağlık Bakanlığı Kocatepe Devlet Hastanesi
Afyonkarahisar Üniversite Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ağrı Sağlık Bakanlığı Ağrı Devlet Hastanesi
Ağrı MSB Ağrı Asker Hastanesi
Amasya Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi
Ankara Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Sağlık Bakanlığı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Sağlık Bakanlığı Dr. S.Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğit. ve Araşt. Hastanesi
Ankara Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Sağlık Bakanlığı Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Sağlık Bakanlığı Etlik İhtisas Hastanesi
Ankara Sağlık Bakanlığı Ulus Devlet Hastanesi
Ankara Üniversite Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina ve Dikimevi Hastanesi
Ankara Üniversite Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara Üniversite Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara Üniversite Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara MSB Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Eğitim Hastanesi
Ankara MSB Ankara Asker Hastanesi
Ankara MSB Etimesgut Asker Hastanesi
Ankara MSB Beytepe Asker Hastanesi
Antalya Sağlık Bakanlığı Antalya Devlet Hastanesi
Antalya Sağlık Bakanlığı Atatürk Devlet Hastanesi
Antalya Üniversite Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Artvin Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi
Aydın Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi
Aydın Sağlık Bakanlığı Nazilli 82. Yıl Devlet Hastanesi
Aydın Sağlık Bakanlığı 82.Yıl Devlet Hastanesi
Aydın Üniversite Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Balıkesir Sağlık Bakanlığı Balıkesir Devlet Hastanesi
Balıkesir Sağlık Bakanlığı Atatürk Devlet Hastanesi
Balıkesir Sağlık Bakanlığı Bandırma Kapıdağ Devlet Hastanesi
Balıkesir Sağlık Bakanlığı Burhaniye Devlet Hastanesi
Balıkesir Sağlık Bakanlığı Edremit Kazdağı Devlet Hastanesi
Balıkesir MSB Balıkesir Asker Hastanesi
Bilecik Sağlık Bakanlığı Bilecik Devlet Hastanesi
Bingöl Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi
Bolu Sağlık Bakanlığı İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Bolu Sağlık Bakanlığı Köroğlu Devlet Hastanesi
Bolu Üniversite Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi
Burdur Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi
Bursa Sağlık Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesi
Bursa Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi
Bursa Sağlık Bakanlığı Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Bursa Sağlık Bakanlığı Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi
Bursa Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi
Bursa Sağlık Bakanlığı Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi
Bursa Üniversite Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bursa MSB Bursa Asker Hastanesi
Çanakkale Sağlık Bakanlığı Çanakkale Devlet Hastanesi
Çanakkale MSB Çanakkale Asker Hastanesi
Çanakkale MSB Çanakkale Gelibolu Asker Hastanesi
Çankırı Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi
Çorum Sağlık Bakanlığı Çorum Devlet Hastanesi
Çorum Sağlık Bakanlığı Hasanpaşa Devlet Hastanesi
Denizli Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi
Denizli Sağlık Bakanlığı Servergazi Devlet Hastanesi
Denizli Üniversite Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Denizli MSB Denizli Asker Hastanesi
Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Devlet Hastanesi
Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Diyarbakır Üniversite Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Diyarbakır MSB Diyarbakır Asker Hastanesi
Edirne Sağlık Bakanlığı Edirne Devlet Hastanesi
Edirne Sağlık Bakanlığı Selimiye Devlet Hastanesi
Edirne Üniversite Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Elazığ Sağlık Bakanlığı Elazığ Devlet Hastanesi
Elazığ Sağlık Bakanlığı Harput Devlet Hastanesi
Elazığ Üniversite Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Erzincan Sağlık Bakanlığı Erzincan Devlet Hastanesi
Erzincan MSB Erzincan Asker Hastanesi
Erzurum Sağlık Bakanlığı Erzurum Numune Hastanesi
Erzurum Sağlık Bakanlığı Palandöken Devlet Hastanesi
Erzurum Üniversite Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Erzurum MSB Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi
Eskişehir Sağlık Bakanlığı Eskişehir Devlet Hastanesi
Eskişehir Sağlık Bakanlığı Yunus Emre Devlet Hastanesi
Eskişehir Üniversite Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Eskişehir MSB Eskişehir Asker Hastanesi
Gaziantep Sağlık Bakanlığı Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi
Gaziantep Sağlık Bakanlığı 25 Aralık Devlet Hastanesi
Gaziantep Üniversite Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Giresun Sağlık Bakanlığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
Giresun Sağlık Bakanlığı Kale Devlet Hastanesi
Gümüşhane Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi
Hatay Sağlık Bakanlığı Antakya Devlet Hastanesi
Hatay Sağlık Bakanlığı Hatay Devlet Hastanesi
Hatay Sağlık Bakanlığı İskenderun Körfez Devlet Hastanesi
Hatay MSB İskenderun Asker Hastanesi
Hatay Üniversite Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Isparta Sağlık Bakanlığı Isparta Devlet Hastanesi
Isparta Sağlık Bakanlığı Gülkent Devlet Hastanesi
Isparta Üniversite Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Isparta MSB Isparta Asker Hastanesi
Mersin Sağlık Bakanlığı Mersin Devlet Hastanesi
Mersin Sağlık Bakanlığı Toros Devlet Hastanesi
Mersin Sağlık Bakanlığı 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi
Mersin Üniversite Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğit. ve Araşt. Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Dr.S.Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğit. ve Araşt. Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Silivri Prof.Dr. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Eyüp Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Kartal Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Paşabahçe Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Şişli Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı İstinye Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Pendik Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Validebağ Öğretmenler Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Çatalca Dev.ve Bölge Trafik Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Adalet ve Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Üsküdar Devlet Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğit. ve Araşt. Hastanesi
İstanbul Üniversite İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
İstanbul Üniversite İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi
İstanbul Üniversite Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İstanbul MSB Kasımpaşa Asker Hastanesi
İstanbul MSB Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğit. Hast. Komutanlığı
İstanbul MSB Gümüşsuyu Asker Hastanesi
İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Sağlık Bakanlığı Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğit. Araşt. Hastanesi
İzmir Sağlık Bakanlığı Karşıyaka Devlet Hastanesi
İzmir Sağlık Bakanlığı Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
İzmir Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Sağlık Bakanlığı Aliağa Devlet Hastanesi
İzmir Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
İzmir Sağlık Bakanlığı Ödemiş Devlet Hastanesi
İzmir Üniversite Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İzmir Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İzmir MSB Güzelyalı Asker Hastanesi
İzmir MSB İzmir Asker Hastanesi
Kars Sağlık Bakanlığı Kars Devlet Hastanesi
Kars MSB Sarıkamış Asker Hastanesi
Kastamonu Sağlık Bakanlığı Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi
Kastamonu Sağlık Bakanlığı Şerife Bacı Devlet Hastanesi
Kayseri Sağlık Bakanlığı Kayseri Dr. Vedat Ali Özkan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kayseri Üniversite Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kayseri MSB Kayseri Asker Hastanesi
Kırklareli Sağlık Bakanlığı Kırklareli Devlet Hastanesi
Kırklareli Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz 82. Yıl Devlet Hastanesi
Kırşehir Sağlık Bakanlığı Kırşehir Devlet Hastanesi
Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi
Kocaeli Sağlık Bakanlığı İzmit Devlet Hastanesi
Kocaeli Sağlık Bakanlığı Derince Devlet Hastanesi
Kocaeli Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi
Kocaeli Üniversite Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kocaeli MSB Gölcük Asker Hastanesi
Kocaeli MSB Derince Asker Hastanesi
Konya Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi
Konya Sağlık Bakanlığı Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konya Üniversite Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Konya MSB Konya Asker Hastanesi
Kütahya Sağlık Bakanlığı Kütahya Devlet Hastanesi
Kütahya Sağlık Bakanlığı Evliya Çelebi Devlet Hastanesi
Kütahya MSB Kütahya Asker Hastanesi
Malatya Sağlık Bakanlığı Malatya Devlet Hastanesi
Malatya Sağlık Bakanlığı Beydağı Devlet Hastanesi
Malatya Üniversite İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Malatya MSB Malatya Asker Hastanesi
Manisa Sağlık Bakanlığı Manisa Devlet Hastanesi
Manisa Sağlık Bakanlığı Merkezefendi Devlet Hastanesi
Manisa Sağlık Bakanlığı Salihli Devlet Hastanesi
Manisa Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi
Manisa Üniversite Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Manisa MSB Manisa Asker Hastanesi
Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi
Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi
Kahramanmaraş Üniversite Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Mardin Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi
Muğla Sağlık Bakanlığı Muğla Devlet Hastanesi
Muğla Sağlık Bakanlığı Fethiye Devlet Hastanesi
Muğla MSB Aksaz Asker Hastanesi
Muş Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi
Nevşehir Sağlık Bakanlığı Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi
Niğde Sağlık Bakanlığı Niğde Devlet Hastanesi
Ordu Sağlık Bakanlığı Ordu Devlet Hastanesi
Ordu Sağlık Bakanlığı Ordu Boztepe Devlet Hastanesi
Rize Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi
Rize Sağlık Bakanlığı 82. Yıl Devlet Hastanesi
Sakarya Sağlık Bakanlığı Sakarya Devlet Hastanesi
Sakarya Sağlık Bakanlığı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi
Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi
Samsun Sağlık Bakanlığı Bafra Nafiz Kurt Devlet Hastanesi
Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi
Samsun Üniversite Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Samsun MSB Samsun Asker Hastanesi
Siirt Sağlık Bakanlığı Siirt Devlet Hastanesi
Sinop Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
Sivas Sağlık Bakanlığı Sivas Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi
Sivas Sağlık Bakanlığı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Sivas Üniversite Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Sivas MSB Sivas Asker Hastanesi
Tekirdağ Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi
Tekirdağ Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi
Tekirdağ MSB Çorlu Asker Hastanesi
Tokat Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi
Tokat Sağlık Bakanlığı Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi
Tokat Üniversite Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Fatih Devlet Hastanesi
Trabzon Üniversite Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Şanlıurfa Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Devlet Hastanesi
Şanlıurfa Üniversite Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Uşak Sağlık Bakanlığı Uşak Devlet Hastanesi
Uşak Sağlık Bakanlığı 1 Eylül Devlet Hastanesi
Van Sağlık Bakanlığı Van Devlet Hastanesi
Van Sağlık Bakanlığı Van İpekyolu Devlet Hastanesi
Van Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Van MSB Van Asker Hastanesi
Yozgat Sağlık Bakanlığı Yozgat Devlet Hastanesi
Zonguldak Sağlık Bakanlığı Zonguldak Devlet Hastanesi
Zonguldak Sağlık Bakanlığı Atatürk Devlet Hastanesi
Zonguldak Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi
Zonguldak Üniversite Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Aksaray Sağlık Bakanlığı Aksaray Devlet Hastanesi
Bayburt Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi
Karaman Sağlık Bakanlığı Karaman Devlet Hastanesi
Kırıkkale Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas Hastanesi
Kırıkkale Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Devlet Hastanesi
Batman Sağlık Bakanlığı Batman Devlet Hastanesi
Bartın Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi
Ardahan Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi
Ardahan MSB Ardahan Asker Hastanesi
Iğdır Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi
Yalova Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi
Karabük Sağlık Bakanlığı Karabük Devlet Hastanesi
Karabük Sağlık Bakanlığı Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi
Kilis Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi
Osmaniye Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi
Düzce Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/yayinlar/ozurluler_vergi_rehberi.pdf adresinden tamamına ulaşılabilinir…

_________________
İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALARI DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (İBHDYD) Kuruldu.
Derneğimiz İBH hastalarının yardımlaşma ve dayanışmaları, hasta haklarının korunması ve geliştirilmesi, yeni tedavi yöntemleri konusunda yaşanan gelişmelerin paylaşılması ve sorunlarının çözümü amacıyla İstanbul’da kurulmuştur. Derneğimiz, hem üyelerinin hem de İBH hastalarının tıbbi, hukuki ve insani gereksinimleri ve haklarının karşılanması ve İBH hastalarının ve yakınlarının hastalıklar, tedaviler ve yaşam standartları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla bu konudaki uzman kişi ve kurumlarla birlikte eğitim faaliyetleri ve organizasyonlar geliştirmeyi hedeflemektedir.
https://www.facebook.com/ibhdyd
İBHDYD DERNEK SAYFAMIZ.

https://www.facebook.com/groups/ibhyd/?fref=ts
DERNEK HASTA BİLGİLENDİRME GURUP SAYFASI.

https://www.facebook.com/groups/crohn.ukibh/
DERNEK HASTA BİLGİLENDİRME KAPALI GURUP
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et MSN Messenger
Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder    www.barsakforum.com Forum Ana Sayfa -> Hukuk Danışmanımız Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


balon patlat
manisa yapı denetim
lol oyun
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçıoğlu